TERVETULOA AGRONOMI­TOIMISTO PROKANTRIN JA MIETTILÄN TILAN ASIAKKAAKSI

Ajankohtaista

Ajan­kohtaisia uutisia viljelystä & maataloudesta

Tälle sivulle olemme koonneet ajankohtaisia uutisia ja muistutuksia laajasti viljelyyn ja maatalouteen liittyen. Mikäli sinulla on mitään kysyttävää uutisoimiimme aiheisiin liittyen, ota ihmeessä yhteyttä, niin jutellaan asiasta tarkemmin. 

YMPÄRISTÖOIKEUDEN ERITYISJURISTI

Marjaana Pitkänen on suorittanut Itä-Suomen yliopistossa (UEF) hallintotieteiden maisterin opinnot (HTM) ympäristöoikeudessa. Oikeustieteellisistä opinnoista koostunut tutkinto oikeuttaa ympäristöoikeuden erityisjuristin nimikkeen käyttämiseen. Pystymme auttamaan Teitä entistä paremmin esimerkiksi maankäyttöön liittyvissä asioissa. 

KASVINSUOJELUKOULUTUS JA -TUTKINTO

Järjestämme koulutuksia myös tilauksesta. Kevään 2020 tulemme järjestämään ainakin yhden koulutuksen, jonka yhteydessä voi tehdä tutkinnon. Ilmoitamme ajankohdasta sen varmistuttua. 
Mikäli tarvitset vain tutkinnon, ota yhteyttä. Pelkän tutkinnon voi suorittaa erikseen sovittuna ajankohtana.


HUOM!  Kasvinsuojelututkinto oikeuttaa ostamaan ammattikäyttöön tarkoitettuja jyrsijänmyrkkyjä omalle maatilalle. Tutkinto oikeuttaa myös luomuviljelijöitä hankkimaan ammattikäyttöön tarkoitettuja jyrsijänmyrkkyjä.


NEUVO 2020 -neuvonta

Saat kauttamme Neuvo 2020 -rahaan oikeutettua neuvontaa:

  • Ympäristöön liittyvistä asioista: ravinnetase, ympäristösuunnitelma, maisema, vesiensuojelu, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, viljelykierto, maaperä, pellon kasvukunto, ympäristövaikutukset, ympäristöinnovaatiot, täydentävät ehdot, ympäristö, tulokaskasvilajit, ympäristökorvaus, viherryttämistuki, kerääjäkasvit, vähimmäiskasvipeite, suojakaistat
  • Luomu, kasvituotanto: luomutuotannon ehdot, luomusuunnitelma
  • Kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygieniaintegroitu torjunta, täydentävät ehdot kasvinsuojelussa, kasvinsuojeluaineiden käyttö, kasvintuotantotilojen elintarvikehygienia

Ota yhteyttä Marjaanaan, puh. 0400 579 168. Kehitetään tilasi toimintaa Neuvo 2020 -tukea hyödyntäen. 

LUOMUSOPIMUKSEN UUSIMINEN

Vuonna 2015 annetuille luomusitoumuksille voi hakea vuoden jatkoa kevään päätukihaussa.


Myyntikasvivaatimus tulee koskemaan kotieläintiloja:

* Sitoumus on annettu vuonna 2015 kasvintuotannosta, mutta kotieläimet ovat olleet tavanomaisessa tuotannossa

* Vaatimus koskee, vaikka sitoumus olisi korvattu myöhemmin uudella lisäalan liittämisen vuoksi


Myyntikasvivaatimuksen täyttämiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1) Sitoumusalasta ilmoitetaan vähintään 30 % myyntikasville

2) Ilmoitetaan viimeistään 30.4.2020 luomuun se eläinlaji, jonka rehuksi valtaosa tilan sadosta menee


Yllä mainittu on karkea nyrkkisääntö. Kannattaa aloittaa ajoissa oman tilan vaihtoehtojen punninta. 


hevosten määrät ilmoitettava vipu-palvelussa

Mikäli tarvitset ilmoittaa vuoden 2019 hallinnassasi olleiden eläinten määrät luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen takia, tee ilmoitus 17.2.2020 mennessä. Ilmoitu koskee HEVOSIA, PONEJA ja SIIPIKARJAA. 


ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS

Eläinten hyvinvointikorvaus on haettava vuodelle 2020 tammikuun loppuun saakka. 


Viljavuus­tutkimus

Varmista, tarvitseeko sinun ottaa uusia viljavuustutkimuksia. Tarkasta myös lanta-analyysin voimassaolo. Molemmat ovat voimassa 5 vuotta näytteenotosta. Maanäytteet on otettava 5 vuoden välein näytteenotosta. (Poikkeus on linjanäytteenotossa, sillä menetelmällä näytteenottoväli on 3 v). Uuden viljavuustutkimuksen tulosten on oltava käytettävissä ennen seuraavaa lannoitusta.

Viljelemättömistä pelloista, kesantopelloista ja muista viljelyyn otettavista pelloista näytteet on otettava sen kasvukauden aikana, jona satokasvin viljely aloitetaan. Näyte on oltava kuitenkin aina, kun lohkolle ilmoitettua kasvia on lannoitettu!

Tarkemmat ohjeet näytteidenotto tiheyksistä on luettavissa ympäristösitoumuksen ehdoista. Pääsääntö normaalissa näytteenotossa on: 1 näyte peruslohkoa kohti. Jos peruslohko on suurempi kuin 5 ha, on otettava 1 näyte jokaista alkavaa 5 ha kohti.

Pienille, enintään 0,5 ha peruslohkoille voi käyttää samaa viljavuusnäytettä kuin viereisellä lohkolla. Viereisellä peruslohkolla ymmärretään lohkoa, jolla on yhteistä rajaviivaa tai peruslohkoja erottaa korkeintaan tie tai oja. Mikäli näiltä pieniltä lohkoilta ei oteta omaa näytettä tai ei voida käyttää viereisen lohkon näytettä, voidaan niillä käyttää typpilannoituksessa sitoumusehtojen runsasmultaisten maiden arvoja ja fosforilannoituksessa hyvän viljavuusluokan mukaisia arvoja. Suosittelen miettimään lohkon käytön perusteella, kannattaako hyväksyä automaattisesti noin tiukat rajoitukset lannoitukseen, mitä näytteenpuuttumisesta seuraa.

Meiltä saat rasioita maanäytetteiden ottamista varten.