TERVETULOA AGRONOMI­TOIMISTO PROKANTRIN JA MIETTILÄN TILAN ASIAKKAAKSI

Ajankohtaista

Ajan­kohtaisia uutisia viljelystä & maataloudesta

Tälle sivulle olemme koonneet ajankohtaisia uutisia ja muistutuksia laajasti viljelyyn ja maatalouteen liittyen. Mikäli sinulla on mitään kysyttävää uutisoimiimme aiheisiin liittyen, ota ihmeessä yhteyttä, niin jutellaan asiasta tarkemmin. 

 

YMPÄRISTÖOIKEUDEN PALVELUT

Maanomistajien kannattaa olla erittäin tarkkana, kun kaavoitus koskee hänen maitaan. Ympäristöoikeuden erityisjuristina Marjaana pystyy auttamaan sinua, kun pitää miettiä onko kaavoitus menossa etujesi mukaisesti. Muista, että kaavoitusasioissa on syytä olla liikkeellä etupainotteisesti.

Hallintovalituksiin on syytä turvautua mm. silloin, kun maataloustukiin on kohdistunut aiheettomia takaisinperintöjä. Prosessia ei kannata pelätä, koska omista oikeuksista on pidettävä kiinni.

Joskus on helpompi kaikille kun ulkopuolinen tulee mukaan keskusteluihin esim. yksityisteitä koskevissa asioissa, sääntöjen tekemisissä tai uuden toimintatavan kehittämisessä.

Keskustele ympäristöoikeudenerikoisjuristi Marjaana Pitkäsen kanssa puh. 0400 579 168, jos hän voisi auttaa teitä.

 

KASVINSUOJELUTUTKINTO PUHELIMITSE

Milloin olet surittanut kasvinsuojelututkinnon?Tutkinnon voimassaoloaika on viisi (5) vuotta. Vuonna 2018 tehdyt tutkinnot vanhentuvat tänä vuonna (2023). Huolehdi uusi tutkinto ajoissa, jotta saat hankittua kasvinsuojeluaineet. Meillä voit tehdä tutkinnon oman aikataulusi mukaan. Voimme järjestää myös koulutusta, jos siihen on kysyntää.

Tarvitset tutkintoa, jos olet ostamassa ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita tai käytät niitä. Kannattaa huomioida, että voimassaolevalla tutkinnolla voit ostaa omalle maatilallesi myös ammattikäyttööntarkoitettuja jyrsijänmyrkkyjä. Esim. luomutiloilla on monesti tutkinnontarve jyrsijöiden torjunnan takia. Ota yhteyttä puh. 0400 579 168 / Marjaana

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOIDON TUKI HAETTAVISSA

Uuden tukikauden myötä ehdot ovat hieman muuttuneet. Hoitosuunnitelmat on päisitettävä ja uusi hakemus tehtävä. uutta on myös se, että hoitosuunnitelmat voi teettää Neuvo-rahalla. Silloin viljelijälle jää maksettavaksi vain arvonlisävero.

Tärkeää! Sinulla voi olla voimassa oleva sopimus niin maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta, kosteikkojen hoito-sopimus tai luomusopimus. Jos haluat pitää voimassa sitoumuksesi tai sopimuksesi, ilmoita siitä ELY-keskukseen. Lisäksi sitoumus tai sopimus on päivitettävä uusien vaatimusten mukaiseksi.  

Oli kysymyksessä päivittäminen tai uusi sopimus / sitoumus, autan sinua puh. 0400 579 168 / Marjaana

LUOMUTUKI ON HAETTAVISSA 2023

Uusia luomusopimuksia tehdään sekä kasvintuotantoon että eläintuotantoon. 

Jos sinulla on voimassa oleva luomusopimus, mikä ei pääty tämän vuoden huhtikuun loppuun, voit tehdä uuden viisi vuotisen sitoumuksen tai jatkaa vanhalla. Jos jatkat vanhalla sopimus on kuitenkin päivitettävä uusiin ehtoihin ja siitä on ilmoitettava erikseen ELY-keskukseen viimeistään huhtikuun 2023 aikana. 

Muista, että voit käyttää Neuvo 2020 -rahaa luomusuunnitelmien tekemiseen ja päivittämiseen. Tässä sinua auttaa Marjaana puh. 0400579168

 

 

sertifioidut siemenet

Soita Juhalle puh. 0400 579 167 ja ratkaiskaa vuoden 2023 kylvösiemen asiat. Juha osaa neuvoa siemenasioissa ja tarjoaa meiltä löytyviä siemeniä kilpailukykyiseen hintaan. Valikoimissa on sekä tavanomaista että luomusiementä. Kannattaa muistaa, että heinänsiemenseoksia voidaan myös sekoittaa toiveiden mukaan. 

 

TYÖSKENTELY ETÄYHTEYKSILLÄ

Poikkeusoloista huolimatta neuvonta ja työnteko jatkuvat etäyhteyksien avulla. Kukaan ei ole niin viisas kuin ihminen keksimään ratkaisuja. Niinpä neuvonta, suunnitelmien tekemiset ja erilaisten valitusten laatimiset hoituvat puhelinta, sähköpostia ja Teams -työkalua hyödyntäen. Jos sinulla on käytettävissäsi sähköpostiosoite, tietokone ( tai tabletti tai älypuhelin) ja nettiyhteys, pystyn näyttämään sinun koneellasi sen, mitä teen koneellani. Aikaisempaan verrattuna nyt istut kotona ja katsot omaa ruutuasi, kun aikaisemmin istuit työhuoneessani katsoen täällä näyttöä seinältä.

 

Kysy rohkeasti. Mietitään sinulle sopivin ratkaisu, jotta saadaan hoidettua asiat kuntoon. 

Pysytään terveinä!

 

YMPÄRISTÖOIKEUDEN ERIKOISJURISTI

Marjaana Pitkänen on suorittanut Itä-Suomen yliopistossa (UEF) hallintotieteiden maisterin opinnot (HTM) ympäristöoikeudessa. Oikeustieteellisistä opinnoista koostunut tutkinto oikeuttaa ympäristöoikeuden erikoisjuristin nimikkeen käyttämiseen. Pystymme auttamaan Teitä entistä paremmin esimerkiksi tukivalituksissa tai maankäyttöön liittyvissä asioissa. 

KASVINSUOJELUKOULUTUS JA -TUTKINTO

Järjestämme koulutuksia vuonna 2023 vain tilauksesta. 
Mikäli tarvitset vain tutkinnon, ota yhteyttä. Pelkän tutkinnon voi suorittaa erikseen sovittuna ajankohtana.

 

HUOM!  Kasvinsuojelututkinto oikeuttaa ostamaan ammattikäyttöön tarkoitettuja jyrsijänmyrkkyjä omalle maatilalle. Tutkinto oikeuttaa myös luomuviljelijöitä hankkimaan ammattikäyttöön tarkoitettuja jyrsijänmyrkkyjä.

 

NEUVO -rahan käyttäminen

Saat kauttamme Neuvo 2020 -rahaan oikeutettua neuvontaa. Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo auttaa ja tarjoaa maatiloille edullisia asiantuntijapalveluita. Viljelijän maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus. Maatila voi saada neuvontaa 10 000 euron edestä vuosina 2023 - 2027. Huomaa, että  on tullut paljon uusia neuvonnankohteita, mihin voi käyttää Neuvo-rahaa! Neuvontaa voi saada esimerkiksi:

 • Viljelysuunnitelman tekemiseen
 • kerääjäkasvien käytön suunnittelu
 • talviaikainen kasvipeitteisyys, muokkausta vähentävät viljelymenetelmät
 • viherlannoitusnurmien käyttäminen 
 • luonnonhoitopellot ja monimuotoisuuskasvien ottaminen viljelyyn
 • Maiseman ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä koskevan sopimuksen tekeminen
 • luomuun liittyvä neuvonta
 • viljelykierrot
 • vieraslajien hillintä
 • Viljelyn monipuolistamiseen
 • Ilmastonmuutoksen hillintään
 • Uusien kasvilajikkeiden ja viljelykasvien miettimiseen 
 • Pysyvään nurmeen liittyvät asiat
 • Nitraattidirektiivi eli typpilannoitukseen liittyvät asiat
 • lannan ja orgaanisten lannoitteiden käyttäminen
 • Maatilan riskinkartoitukseen, riskienhallintasuunnitelmaan
 • Kosteikon hoitosuunnitelmien tekeminen
 • Huoltovarmuuteen liittyviin asioihin
 • Tuotannon muutoksien suunnitteluun
 • Tuotannon tehokkuuden lisäämiseen
 • Markkinaosaamisen kehittämiseen
 • Erikoiskasveihin erikoistumiseen
 • Yhteistyön lisäämiseen tuottajien kesken

Ota yhteyttä Marjaanaan, puh. 0400 579 168. Kehitetään tilasi toimintaa Neuvo 2020 -tukea hyödyntäen. 

Viljavuus­tutkimus

Varmista, tarvitseeko sinun ottaa uusia viljavuustutkimuksia. Tarkasta myös lanta-analyysin voimassaolo. Molemmat ovat voimassa 5 vuotta näytteenotosta. Maanäytteet on otettava 5 vuoden välein näytteenotosta. (Poikkeus on linjanäytteenotossa, sillä menetelmällä näytteenottoväli on 3 v). Uuden viljavuustutkimuksen tulosten on oltava käytettävissä ennen seuraavaa lannoitusta.

Uuden sitoumuskauden (2023-) vaatimukset ovat muuttuneet: Jos peruslohkolla ilmoitettavaa kasvia voidaan ehtojen mukaan lannoittaa, on viljavuustutkimus oltava. Tässä on huomioitava, että ei ole kysymys siitä lannoitetaanko vaan siitä saisiko viljeltävää kasvia lannoittaa!

Tarkemmat ohjeet näytteidenotto tiheyksistä on luettavissa ympäristösitoumuksen ehdoista. Pääsääntö normaalissa näytteenotossa on: 1 näyte peruslohkoa kohti. Jos peruslohko on suurempi kuin 5 ha, on otettava 1 näyte jokaista alkavaa 5 ha kohti.

Pienille, enintään 0,5 ha peruslohkoille voi käyttää samaa viljavuusnäytettä kuin viereisellä lohkolla. Viereisellä peruslohkolla ymmärretään lohkoa, jolla on yhteistä rajaviivaa tai peruslohkoja erottaa korkeintaan tie tai oja. Mikäli näiltä pieniltä lohkoilta ei oteta omaa näytettä tai ei voida käyttää viereisen lohkon näytettä, voidaan niillä käyttää typpilannoituksessa sitoumusehtojen runsasmultaisten maiden arvoja ja fosforilannoituksessa hyvän viljavuusluokan mukaisia arvoja. Suosittelen miettimään lohkon käytön perusteella, kannattaako hyväksyä automaattisesti noin tiukat rajoitukset lannoitukseen, mitä näytteenpuuttumisesta seuraa.