TERVETULOA AGRONOMI­TOIMISTO PROKANTRIN JA MIETTILÄN TILAN ASIAKKAAKSI

Ajankohtaista

Ajan­kohtaisia uutisia viljelystä & maataloudesta

Tälle sivulle olemme koonneet ajankohtaisia uutisia ja muistutuksia laajasti viljelyyn ja maatalouteen liittyen. Mikäli sinulla on mitään kysyttävää uutisoimiimme aiheisiin liittyen, ota ihmeessä yhteyttä, niin jutellaan asiasta tarkemmin. 


YMPÄRISTÖOIKEUDEN PALVELUT

Maanomistajien kannattaa olla erittäin tarkkana, kun kaavoitus koskee hänen maitaan. Ympäristöoikeuden erityisjuristina Marjaana pystyy auttamaan sinua, kun pitää miettiä onko kaavoitus menossa etujesi mukaisesti. Muista, että kaavoitusasioissa on syytä olla liikkeellä etupainotteisesti.

Hallintovalituksiin on syytä turvautua mm. silloin, kun maataloustukiin on kohdistunut aiheettomia takaisinperintöjä. Prosessia ei kannata pelätä, koska omista oikeuksista on pidettävä kiinni.

Joskus on helpompi kaikille kun ulkopuolinen tulee mukaan keskusteluihin esim. yksityisteitä koskevissa asioissa, sääntöjen tekemisissä tai uuden toimintatavan kehittämisessä.

Keskustele ympäristöoikeudenerikoisjuristi Marjaana Pitkäsen kanssa puh. 0400 579 168, jos hän voisi auttaa teitä.


KASVINSUOJELUTUTKINTO PUHELIMITSE

Koronaepidemian johdosta kasvinsuojelututkinto on mahdollista suorittaa myös puhelimitse. Tutkinnon voimassaoloaika on viisi (5) vuotta. Tarvitset tutkintoa, jos olet ostamassa ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita tai käytät niitä. Kannattaa huomioida, että voimassaolevalla tutkinnolla voit ostaa omalle maatilallesi myös ammattikäyttööntarkoitettuja jyrsijänmyrkkyjä. Esim. luomutiloilla on monesti tutkinnontarve jyrsijöiden torjunnan takia. Ota yhteyttä puh. 0400 579 168 / Marjaana


HEVOSELÄIMEN PITÄJÄN JA PITOPAIKAN REKISTERÖINTI

MMM:n asetus 222/2017 velvoittaa ilmoittamaan rekisteriin hevoseläinten pitäjä ja pitopaikkaa koskevat tiedot. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä. Jos hevoseläinten pito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa (20.4.2017) ilmoitukset on tehtävä viimeistään 31.12.2020.


Ilmoitus tehdään Ruokaviraston lomakkeilla. Lomakkeet palautetaan oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Jos toiminta on ammattimaista tai muutoin laajaa ilmoitus tehdään oman alueen aluehallintovirastolle AVI:n lomakkeella.


Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpit...sertifioidut siemenet

Soita Juhalle puh. 0400 579 167 ja ratkaiskaa vuoden 2021 kylvösiemen asiat. Juha osaa neuvoa siemenasioissa ja tarjoaa meiltä löytyviä siemeniä kilpailukykyiseen hintaan. Valikoimissa on sekä tavanomaista että luomusiementä. Kannattaa muistaa, että heinänsiemenseoksia voidaan myös sekoittaa toiveiden mukaan. 


TYÖSKENTELY ETÄYHTEYKSILLÄ

Poikkeusoloista huolimatta neuvonta ja työnteko jatkuvat etäyhteyksien avulla. Kukaan ei ole niin viisas kuin ihminen keksimään ratkaisuja. Niinpä neuvonta, suunnitelmien tekemiset ja erilaisten valitusten laatimiset hoituvat puhelinta, sähköpostia ja Teams -työkalua hyödyntäen. Jos sinulla on käytettävissäsi sähköpostiosoite, tietokone ( tai tabletti tai älypuhelin) ja nettiyhteys, pystyn näyttämään sinun koneellasi sen, mitä teen koneellani. Aikaisempaan verrattuna nyt istut kotona ja katsot omaa ruutuasi, kun aikaisemmin istuit työhuoneessani katsoen täällä näyttöä seinältä.


Kysy rohkeasti. Mietitään sinulle sopivin ratkaisu, jotta saadaan hoidettua asiat kuntoon. 

Pysytään terveinä!


YMPÄRISTÖOIKEUDEN ERIKOISJURISTI

Marjaana Pitkänen on suorittanut Itä-Suomen yliopistossa (UEF) hallintotieteiden maisterin opinnot (HTM) ympäristöoikeudessa. Oikeustieteellisistä opinnoista koostunut tutkinto oikeuttaa ympäristöoikeuden erikoisjuristin nimikkeen käyttämiseen. Pystymme auttamaan Teitä entistä paremmin esimerkiksi maankäyttöön liittyvissä asioissa. 


KASVINSUOJELUKOULUTUS JA -TUTKINTO

Järjestämme koulutuksia vuonna 2020 vain tilauksesta. 
Mikäli tarvitset vain tutkinnon, ota yhteyttä. Pelkän tutkinnon voi suorittaa erikseen sovittuna ajankohtana.


HUOM!  Kasvinsuojelututkinto oikeuttaa ostamaan ammattikäyttöön tarkoitettuja jyrsijänmyrkkyjä omalle maatilalle. Tutkinto oikeuttaa myös luomuviljelijöitä hankkimaan ammattikäyttöön tarkoitettuja jyrsijänmyrkkyjä.


NEUVO 2020 -neuvonta

Saat kauttamme Neuvo 2020 -rahaan oikeutettua neuvontaa:

  • Ympäristöön liittyvistä asioista: ravinnetase, ympäristösuunnitelma, maisema, vesiensuojelu, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, viljelykierto, maaperä, pellon kasvukunto, ympäristövaikutukset, ympäristöinnovaatiot, täydentävät ehdot, ympäristö, tulokaskasvilajit, ympäristökorvaus, viherryttämistuki, kerääjäkasvit, vähimmäiskasvipeite, suojakaistat
  • Luomu, kasvituotanto: luomutuotannon ehdot, luomusuunnitelma
  • Kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygieniaintegroitu torjunta, täydentävät ehdot kasvinsuojelussa, kasvinsuojeluaineiden käyttö, kasvintuotantotilojen elintarvikehygienia

Ota yhteyttä Marjaanaan, puh. 0400 579 168. Kehitetään tilasi toimintaa Neuvo 2020 -tukea hyödyntäen. 

LUOMUSOPIMUKSEN UUSIMINEN

Vuonna 2015 annetuille luomusitoumuksille voi hakea vuoden jatkoa kevään päätukihaussa.


Myyntikasvivaatimus tulee koskemaan kotieläintiloja:

* Sitoumus on annettu vuonna 2015 kasvintuotannosta, mutta kotieläimet ovat olleet tavanomaisessa tuotannossa

* Vaatimus koskee, vaikka sitoumus olisi korvattu myöhemmin uudella lisäalan liittämisen vuoksi


Myyntikasvivaatimuksen täyttämiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1) Sitoumusalasta ilmoitetaan vähintään 30 % myyntikasville

2) Ilmoitetaan viimeistään 30.4.2020 luomuun se eläinlaji, jonka rehuksi valtaosa tilan sadosta menee


Yllä mainittu on karkea nyrkkisääntö. Kannattaa aloittaa ajoissa oman tilan vaihtoehtojen punninta. 


hevosten määrät ilmoitettava vipu-palvelussa

Mikäli tarvitset ilmoittaa vuoden 2020 hallinnassasi olleiden eläinten määrät luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen takia, tee ilmoitus 17.2.2021 mennessä. Ilmoitu koskee HEVOSIA, PONEJA ja SIIPIKARJAA. 


ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS

Vuoden 2021 eläinten hyvinvointikorvaus on haettava viimeistään 17.2.2021 Vipu-palvelussa. Huomioithan, että ehtoja on pitänyt noudattaa hakuvuoden alusta lähtien.


Viljavuus­tutkimus

Varmista, tarvitseeko sinun ottaa uusia viljavuustutkimuksia. Tarkasta myös lanta-analyysin voimassaolo. Molemmat ovat voimassa 5 vuotta näytteenotosta. Maanäytteet on otettava 5 vuoden välein näytteenotosta. (Poikkeus on linjanäytteenotossa, sillä menetelmällä näytteenottoväli on 3 v). Uuden viljavuustutkimuksen tulosten on oltava käytettävissä ennen seuraavaa lannoitusta.

Viljelemättömistä pelloista, kesantopelloista ja muista viljelyyn otettavista pelloista näytteet on otettava sen kasvukauden aikana, jona satokasvin viljely aloitetaan. Näyte on oltava kuitenkin aina, kun lohkolle ilmoitettua kasvia on lannoitettu!

Tarkemmat ohjeet näytteidenotto tiheyksistä on luettavissa ympäristösitoumuksen ehdoista. Pääsääntö normaalissa näytteenotossa on: 1 näyte peruslohkoa kohti. Jos peruslohko on suurempi kuin 5 ha, on otettava 1 näyte jokaista alkavaa 5 ha kohti.

Pienille, enintään 0,5 ha peruslohkoille voi käyttää samaa viljavuusnäytettä kuin viereisellä lohkolla. Viereisellä peruslohkolla ymmärretään lohkoa, jolla on yhteistä rajaviivaa tai peruslohkoja erottaa korkeintaan tie tai oja. Mikäli näiltä pieniltä lohkoilta ei oteta omaa näytettä tai ei voida käyttää viereisen lohkon näytettä, voidaan niillä käyttää typpilannoituksessa sitoumusehtojen runsasmultaisten maiden arvoja ja fosforilannoituksessa hyvän viljavuusluokan mukaisia arvoja. Suosittelen miettimään lohkon käytön perusteella, kannattaako hyväksyä automaattisesti noin tiukat rajoitukset lannoitukseen, mitä näytteenpuuttumisesta seuraa.

Meiltä saat rasioita maanäytetteiden ottamista varten.